„ФЕЙЗАЛ“ ЕООД e вписана в Централния професионален регистър на строителя и може да изпълнява строежи със следния обхват:

Първа група:

  • Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщитетлни мрежи и съоръжения;

  • Строежи от трета до пета категория;

Втора група:

  • Строежи от транспортната инфраструктура;

  • Строежи от трета и четвърта категория

Трета група:

  • Строежи от енергийната инфраструктура

  • Строежи от трета категория;

Четвърта група:

  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда

  • Строежи от трета и четвърта категория

Пета категория:

  • Отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор “Строителство“

ПОСТРОЕНИ ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013г.

За изготвяне на оферти за СМР, не се притеснявайте да се свържете с нас !

 

Свържете с нас