През 2012г. фирма ''Фейзал'' EООД придовиба сертификат за качество ISO 14001:2004 в сферата на:

 • Строително-монтажни работи
 • Строително-ремнотни дейности
 • Транспортна дейност
 • Дърводобив
 • Дървопреработване
 • Лесокултурни дейности
 • Транспортни дейности
 • Поддръжка на зелени площи и паркови пространства
 • Предоставяне на услуги по противопожарни, противоерозионни дейности и ловно стопански мероприятия

През 2012г. придобива сертификата OHSAS 18001:2007, който свидетелства за фирмена система за управление на здраве и безопасност при работа в сферата на:

 • Строителство и ремонт на сгради
 • Дърводобив и дървообработване
 • Лесокултурни, горски и ловно-стопански услуги
 • Транпортни дейности
 • Услуги по озеленяване

През 2012г. дружеството получава сертификат ISO 14001:2004 за система за управление на околната среда в секторите:

 • Строителство и ремонт на сгради
 • Дърводобив и дървообработване
 • Лесокултурни, горски и ловно-стопански услуги
 • Транпортни дейности
 • Услуги по озеленяване

През 2013г. фирмата придовиба сертификат за качество ISO 9001:2008 в сферата на:

 • Лесокултурни дейности
 • Транспортни дейности
 • Поддръжка на зелени площи и паркови пространства
 • Предоставяне на услуги по противопожарни, противоерозионни дейности и ловно стопански мероприятия
 • Дърводобив
 • Дървопреработване

През лятото на 2015г. дружеството получава сертификат за Коректна фирма заради:

 • Безупречната си репутация сред клиенти и контрагенти
 • Отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса
 • Коректно отношение към задълженията спрямо клиенти и контрагенти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Международен автобусен превоз на пътници

Международен автобусен превоз на товари

Камара на строителите в България

 • Първа група
 • Строежи от трета до пета категория